Contact

Een Covid-19 App?

Allereerst petje af voor de aanpak van onze regering en de respectvolle manier waarop de leiders van ons land omgaan met alle mensen in binnen- en buitenland. De paniek die ik in andere landen heb gezien is hier voorkomen en er is aangestuurd op eigen verantwoordelijkheid en eenheid. Ik ben zeker blij en dankbaar dat ik in deze tijd in Nederland mag wonen!

Kort geleden kreeg ik de vraag of ik ook niet eens na kon denken over een Covid-19-app. En natuurlijk neem ik dat graag serieus en heb ik de afgelopen dagen de vraag eens goed laten bezinken.

Als digitale-product-designer-rot-in-het-vak-idioot probeer ik altijd eerst de behoefte áchter de vraag te ontdekken. Wie zou de app gaan gebruiken, hoe zou de app gebruikt gaan worden en hoe eenvoudig is de app te gebruiken? Praktische vragen die vrij eenvoudig dmv personas vastgelegd en getoetst kan worden met een aantal specialisten, maar..

Wat is nu eigenlijk de behoefte áchter die vraag om een app te willen gebruiken? Waarom willen we weten wie drager is van het virus, hoelang deze het virus bij zich draagt en bij wie deze persoon in de buurt is geweest?

Naar mijn mening hebben we te maken met de volgende 4 doelgroepen:

1. De mensen die het virus niet hebben of onbewust dragen

Deze mensen willen:

Zich veilig en zorgeloos kunnen voelen thuis, op het werk, op bezoek bij anderen, in winkelcentra, op luchthavens.. Ofterwijl, zich overal vrij en zeker kunnen rondbewegen met een veilig gevoel dat je niet ergens een het virus oploopt òf overdraagt.

Met zorgeloos bedoel ik dan ook echt zorgeloos. Een persoon moet zich niet druk willen maken of degene die naast hem/haar zit, loopt of staat een besmettelijke ziekte met zich meedraagt. Dat moet dan niet eens in zijn/haar gedachten spelen.

2. De mensen die het virus dragen en er last van hebben of erger

Deze mensen willen graag weten:

a. Hoe ze zo snel mogelijk van de klachten af kunnen komen

b. Bij wie en hoe ze kunnen aankloppen voor hulp

c. Wat ze ondertussen wel en niet kunnen doen

3. De mensen die willen voorkomen dat het virus zich verder verspreid

Deze mensen willen graag weten:

a. Welke mensen het virus dragen

b. Welke mensen vatbaar zijn

c. Welke en hoeveel middelen en resources (locaties, zorgpersoneel, apparatuur, bescherming) er beschikbaar is, blijft en gaat komen

d. Welke besmettelijke mensen waar zijn geweest (Tricky wens #1)

Deze mensen willen er tevens voor zorgen dat:

e. Alle mensen alle informatie over veiligheidsmaatregelen ontvangen

f. Alle mensen zich aan de veiligheidsmaatregelen houden (Tricky wens #2)

4. De mensen die van deze pandemie situatie willen leren

Deze mensen willen graag weten:

a. Wat de beste aanpak is om de gevolgen van een volgende pandemie te minimaliseren. (Ervan uitgaande dat een uitbraak van een toekomstig virus niet te voorkomen is).

b. Hoe de pandemie is ontstaan

c. Welke mensen de grootste risico groep bleken te zijn

d. Hoe ze de verzamelde informatie kunnen delen met de volgende generatie

Er zullen vast nog wel meer vragen en wensen bij de doelgroepen bedacht kunnen worden, maar ik denk dat we zo een aardig beeld hebben van behoefte(s) achter de vraag.

Concluderend zou de app dus voor meer veiligheid en zekerheid moeten zorgen, in een maatschappij waarin iedereen zich vrij kan bewegen. 

Uitgaande van bovenstaande doelgroep wensen en functionaliteit kom ik terecht bij deze vragen:

1. Kunnen al deze vraagstukken met één app opgelost worden of hebben we het hier over een compleet platform voor verschillende doelgroepen? Ik vermoed namelijk het laatste..

2. Wat doen we met de 2 Tricky wensen? Ik kan zo wel een antwoord bedenken, maar vind het veel leuker om dat aan 17 miljoen meningen over te laten... 😊

3. Om te voorkomen dat het wiel meerdere keren wordt uitgevonden, onnodig (veel) geld uitgegeven gaat worden en rekening houdend met de tijdsdruk ga ik ervan uit dat er momenteel onderzocht wordt welke bestaande platformen al dergelijke oplossingen bieden en direct ingezet kunnen worden?

Levertijd

Het volgende puntje wat mij goed lijkt om te noemen, is levertijd. Eén van de eerste vragen die ik meestal krijg -vaak voordat het ook maar enigszins duidelijk is wat de app moet bieden en hoe deze eruit moet zien- is hoe snel kun je de app leveren?

Van mij krijg je dan meestal als antwoord: dat hangt af van 3 zaken: DefinitieHandjes en Budget. Samengevat: hoe beter is gedefinieerd wat de app moet bieden en hoe meer handjes er beschikbaar zijn om het geheel te realiseren en hoe meer budget er beschikbaar is om dit te financieren, hoe sneller de app klaar kan zijn.

Daarbij geldt als alles in de juiste volgorde met de juiste mensen wordt uitgevoerd kan een goede en gebruiksvriendelijke app zeer snel in de AppStore en PlayStore gepubliceerd worden.

Het is voor mij geen probleem en zou het zeker leuk vinden om mee te denken en te werken aan een digitale oplossing om rust en overzicht te brengen in de huidige situatie. Maar ik hou graag in het achterhoofd dat je niet alles en iedereen kunt (of moet willen) controleren en dat (keuze)vrijheid en het gevoel van veiligheid bovenaan staan.

#apps #platforms #corona #digitaleoplossingen #debehoefteachterdevraag #brovisuals

Categorieën

Recente berichten

Van creatief, branding en digitale planning tot strategie, design en platform ontwikkeling.
Support
2014 - 2022 © Brovisuals
v 2.1.0
homeenvelopesmartphonecrossmenuarrow-up